Anhörigstöd

   När du behöver någon att tala med

Kirurgi  

Kirurgi + strålning  

Strålning

Hormonbehandling

Stödperson  -
       en som har varit med !


Beskedet att man drabbats av prostatacancer är chockartat på många sätt. Läkaren har bedömt ditt fall.

Någon som har genomgått en behandling kan dela med sig av sina erfarenheter.

Stödpersonerna har utbildats av Prostatacancerförbundet och de har naturligtvis tystnadsplikt.

Owe Lindh
Ove Lindh (Ordf.)
Ordförande
036-919 40
a.o.lindh@telia.com
(Titthålsoperation)
Sven-E Franzén
Sven-Erik Franzén
0383-131 65
sveneric.annalena
@gmail.com

(Radikal prostatatektomi
konstgjord slutmuskel vid inkontinens, AMS 800)
Magnus Heige
Magnus Heige
0371-155 25
037115525@telia.com
(Radikal prostatatektomi+
strålning)
Bengt Ekvall
Bengt Ekvall (Sekr.)
0383-46 20 63

bengt.ekvall
@gmail.com

(Yttre strålning)
Lars-Erik Grahn
Lars-Erik Grahn (Suppl)
036-16 24 30
l-eg@live.se
(Strålning med frön,
Brachyterapi)
Erik Johnsson
Erik Johnsson
036-17 65 63
erik.johnsson
@hotmail.se

(Hormonbehandling)