Styrelsen 2014                                                  

Owe Lindh
Börje Karlsson
Olof Darelid
Bengt Ekvall
         Ordförande             V. ordförande               Kassör             Sekreterare/Webbansv. 
           Owe Lindh             Börje Karlsson             Olof Darelid            Bengt Ekvall          
Anne Marie Lindh
Lars-Erik Grahn
           Ledamot                   Suppleant
      Anne Marie Lindh        Lars-Erik Grahn

Styrelsepost

Namn

Tfn

Mejl

Ordförande

Owe Lindh

036-919 40

a.o.lindh@telia.com

V.Ordförande

Börje Karlsson

0371-129 19

borje.n.karlsson@telia.com

Kassör

Olof Darelid

036-13 83 47

darelid48@gmail.com

Sekreterare/webbansv.

Bengt Ekvall

0383-46 20 63

bengt.ekvall@gmail.com

Ledamot

Anne Marie Lindh

036-919 40

a.o.lindh@telia.com

Suppleant

Lars-Erik Grahn

036-16 24 30

l-eg@live.se

Loginstyrels
Loginstyrels

Dokument


Stadgar

Årsm.protokoll 2014