Samtalsgruppen i Anderstorp                  2010-12-14

Gruppen startades den 20 mars 2007.

Efter en informationsträff med läkarna Anders Ramsing, Ib Mikkelsen, Walid Baker samt ett par prostatasköterskor från Värnamo sjukhus den 14 dec 2006 kom bildandet på tal. Lars-Erik Grahn och Gustaf Bymark från ProLiv Jönköpings län och jag som representant för CaPriN (Prostatacancerföreningen i Halland) diskuterade hur vi skulle få till en grupp i Anderstorp.

Vi har ett möte på våren och ett på hösten. Vårt 12:e träff blir i april 2014. Jag har ett kontaktnät på ca. 35 drabbade som varit med på något av våra möten. Det brukar vara 12 - 20 personer på mötena.

Deltagarna kommer huvudsakligast från Västbo, men vi har ingen yttre gräns. 

Vi har hittills hållit dessa i Röda Korsets lokaler i Anderstorp. Vi brukar alltid börja med att var och en gör en mycket kort presentation av sig själv, sin sjukdom, ev. behandling och dagsläget.

Lars-Erik Grahn, som endast missat ett möte, brukar informera från PCF och ProLiv Jönköpings län och jag från CaPriN. Vi brukar därefter fika under vilket samtalen fortsätter. Det har hittills varit mycket öppna diskussioner och tiden kl. 18.00 - 21.00 brukar inte räcka till.

Vi har en del litteratur om prostatacancer som de närvarande kan ta del av och ev. låna hem. Mötena är mycket uppskattade och vad som är viktigt är att flera av de närvarande träffas eller håller kontakt med varandra mellan mötena. Vi har hitintills inte haft något bildspel eller föredrag. Det räcker tiden inte till för. Det verkar vara viktigare att träffas och få samtala, lyssna och diskutera problemen såväl positiva som negativa.

Hälsningar
Magnus Heige

Samtalsgruppen i Vetlanda/Eksjö             2010-12-17

Gruppen samlades första gången i Eksjö  15 jan 2009

Vi annonserade i Hallpressen och hoppades på det bästa. Det kom 12 personer till denna först samtalsgrupp i Eksjö.

På ett styrelsemöte under hösten 2009 kom frågan upp om en ny samling i Eksjö. Bengt Ekvall fick i uppdrag att hålla i arrangemanget.
17 feb. 2010 samlades vi på Krusagården i Eksjö.

Totalt 15 personer kom till mötet. På programmet stod info om ProLivs verksamhet (Owe Lindh), Kurator Annelen Jägsander berättade om sitt arbete i Eksjö och ett bildspel "Ett av 9.000 fall under 2009" (Bengt Ekvall).

Under kaffet redogjorde var och en för sin situation och det blev en givande diskussion med många frågor som fick sina svar.
Vi bestämde att ordna en ny träff i Vetlanda under hösten.

Ett 20-tal mötte upp i Vetlanda den 14  sept. 2010. Glädjande nog var 7 st. kvinnor, vilket gav ytterligare ett perspektiv på sjukdomen.

Vi hämtar våra deltagare från ett ganska stort område från Tranås i norr till en central del med Nässjö och Eksjö, en östlig med Vetlanda och i söder Landsbro.

Vi kommer i fortsättningen att träffas ca. 2 ggr./år.

Grunden för våra träffar är att få prata med andra i liknande situation. Vi har ju samma diagnos, prostatacancer. Man konstaterar snart att
skillnaderna i behandling och hur vi påverkas varierar stort. Det är därför så viktigt att få träffas och diskutera och dela med sig av sina erfarenheter med jämna mellanrum.

Bengt Ekvall