Vår förening -

                  ProLiv Jönköpings län

 

Vi är en patientförening för dig som har eller

har haft prostatacancer och deras anhöriga.


Föreningen bildades 2005 och har 2014 (jan) 240 medlemmar varav ca.25 är anhörigmedlemmar.

 

Verksamheten består av:

  • Möten med läkare och andra specialister.

  • Stödsamtal med en medmänniska som varit med förut.

  • Bildar samtalsgrupper på olika orter i länet.

  • Information till urologi- och onkologienheter om medlemmars erfarenheter.

  • Arbeta för en tidig upptäckt av prostatacancer och informera om och uppmuntra till att ta PSA-prov.

  • Information till politiker, allmänhet och lokaltidningar.

  • Ge medlemmarna senaste nytt om mediciner och nya behandlingsmetoder.

  • Via Prostatacancerförbundet (PCF) driva frågor hos myndigheter, organisationer, massmedia m.fl.

Samtalsgrupper

 

Anderstorp


Vetlanda/Eksjö

Medlemmar berättar!

 

Läs här>>